Betænkning 1565/2017

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

Telefon 3319 3200

E-mail: dt@datatilsynet.dk

www.datatilsynet.dk

Justitsministeriets betænkning nr. 1565 af 24. maj 2017 om databeskyttelsesforordningen

 

EU’s generelle databeskyttelsesforordning (forordning 679/2016) blev endeligt vedtaget den 14. april 2016 og erstatter fra den 25. maj 2018 databeskyttelsesdirektivet (direktiv 95/46), der i Danmark er gennemført ved persondataloven. Betænkningen analyserer forordningens krav nærmere og beskriver på den baggrund forordningens retlige rammer for dansk lovgivning.

Betænkningens analyser vil danne det retlige grundlag for udarbejdelsen af en ny version af persondataloven og vejledninger.

Offentliggørelse af betænkningen den 24. maj 2017