Vejledninger mv.

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

Telefon 3319 3200

E-mail: dt@datatilsynet.dk

www.datatilsynet.dk

EU vejledninger mv.

 

Vejledninger udarbejdet af Artikel 29-gruppen

(rådgivende gruppe bestående af en repræsentant fra hver af de europæiske tilsynsmyndigheder)

5. april 2017

 

Vejledning om dataportabilitet

(dansk udgave)

 

 

5. april 2017

 

Vejledning om databeskyttelsesrådgivere

(dansk udgave)

 

5. april 2017

 

 

Retningslinjer for udpegelse af en ledende tilsynsmyndighed for en dataansvarlig eller

databehandler

(dansk udgave)

3. oktober 2017

 

 

Retningslinjer vedrørende anvendelse og fastsættelse af administrative bøder

(dansk udgave)

6. februar 2018

 

 

Vejledning om brud på persondatasikkerheden

(engelsk udgave)

5. april 2017

 

Bilag til vejledningen -

ofte stillede spørgsmål

(dansk udgave)

5. april 2017

 

Bilag til vejledningen -

ofte stillede spørgsmål

(dansk udgave)

5. april 2017

 

Bilag til vejledningen -

ofte stillede spørgsmål

(dansk udgave)

4. oktober 2017

 

 

Vejledning om databeskyttelses-konsekvensanalyser (DPIA)

(dansk udgave)

6. februar 2018

 

 

Vejledning om automatiserede afgørelser og profilering

(engelsk udgave)