EU

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

Telefon 3319 3200

E-mail: dt@datatilsynet.dk

www.datatilsynet.dk

Nyheder

Artikel 29-gruppen offentliggør ny vejledning om kravet om gennemsigtighed (transparency) - og du har mulighed for at sende dine kommentarer til vejledningen

 

Artikel 29-gruppen har på et møde den 28. og 29. november 2017 i Bruxelles vedtaget en ny vejledning (guideline) om kravet om gennemsigtighed.

 

Fristen for at komme med bemærkninger er senest den 23. januar 2018.

 

Læs mere her >>

Artikel 29-gruppen offentliggør ny vejledning om samtykke - og du har mulighed for at sende dine kommentarer til vejledningen

 

Artikel 29-gruppen har på et møde den 28. og 29. november 2017 i Bruxelles vedtaget en ny vejledning (guideline) om samtykke.

 

Fristen for at komme med bemærkninger er senest den 23. januar 2018.

 

Læs mere her >>

Artikel 29-gruppen offentliggør ny vejledning om automatiserede afgørelser og profilering - og du har mulighed for at sende dine kommentarer til vejledningen

 

 

Artikel 29-gruppen har på et møde den 3. og 4. oktober 2017 i Bruxelles vedtaget en ny vejledning (guideline) om automatiserede afgørelser og profilering.

 

Indtil 28. november 2017 var det muligt at komme med bemærkninger til vejledningen.

 

Læs mere her >>

Artikel 29-gruppen offentliggør 3 nye arbejdsdokumenter på området "overførsel af oplysninger til lande uden for EU (3. lande) - og du har mulighed for at sende dine kommentarer til dokumenterne

 

Artikel 29-gruppen har på et møde den 28. og 29. november 2017 i Bruxelles vedtaget et arbejdsdokument (wp254) om EU-Kommissionens tredjelandsgodkendelser og to arbejdsdokumenter om bindende virksomhedsregler i forhold til dataansvarlige (wp256) og databehandlere (wp257).

 

Fristen for at komme med bemærkninger er senest den 17. januar 2018.

 

Læs mere her >>

 

Artikel 29-gruppen offentliggør ny vejledning om anmeldelse af brud på persondatasikkerheden til tilsynsmyndigheden - og du har mulighed for at sende dine kommentarer til vejledningen

 

 

Artikel 29-gruppen har på et møde den 3. og 4. oktober 2017 i Bruxelles vedtaget en ny vejledning (guideline) om anmeldelse af brud på persondatasikkerheden

 

Indtil 28. november 2017 var det muligt at komme med bemærkninger til vejledningen.

 

Læs mere her >>

Artikel 29-gruppen har offentliggjort udtalelse om administrative bøder

 

Af vejledningens indledning fremgår bl.a. følgende:

 

"This document is intended for use by the supervisory authorities to ensure better application and enforcement of the Regulation and expresses their common understanding of the provisions of article 83 of the Regulation as well as its interplay with articles 58 and 70 and their corresponding recitals.

 

....

 

These guidelines are not exhaustive, neither will they provide explanations about the differences between administrative, civil or criminal law systems when imposing administrative sanctions in general."

 

Læs udtalelsen her >>

 

For så vidt angår situationen i Danmark henvises til afsnit 9.10, side 932 ff, i Justitsministeriets betænkning nr. 1565 af 24. maj 2017 om forordningen og lovforslag L 68 om en ny databeskyttelseslov, der pt. forhandles i Folketinget.

 

Se mere her >>

Artikel 29-gruppens medlemmer enige om ordlyden af vejledning om databeskyttelseskonsekvens-analyser (DPIA)

 

 

På et møde i Bruxelles den 3. -4. oktober 2017 blev Artikel 29-gruppens medlemmer enige om ordlyden af vejledningen om databeskyttelseskonsekvens-analyser (data protection impact assesments/DPIAs), som efter at være blevet offentliggjort i begyndelsen af april 2017 har været i høring indtil 23. maj 2017.

 

Læs vejledningen her >>

 

Artikel 29-gruppen offentliggør ny vejledning igen - og beder om kommentarer

 

Artikel 29-gruppen har på et møde den 4. og 5. april 2017 i Bruxelles vedtaget en ny vejledning (guideline) og ofte stillede spørgsmål (FAQ) om databeskyttelseskonsekvens-analyser (data protection impact assesments/DPIAs)

 

Indtil 23. maj 2017 at komme med bemærkninger til vejledningen (SLUT NU).

 

Læs mere her >>

Artikel 29-gruppens medlemmer enige om ordlyden af tre vejledninger

 

På et møde i Bruxelles den 4. -5. april 2017 blev medlemmerne af Artikel 29-gruppen enige om ordlyden af tre vejledninger, som efter at være blevet offentliggjort i december 2016 har været sendt i høring indtil 15. februar 2017.

 

Vejledningerne omhandler:

 

  • Retten til dataportabilitet,
  • Databeskyttelsesrådgivere
  • Identificering af den ledende tilsynsmyndighed.

 

Læs vejledningerne her >>

Artikel 29-gruppen offentliggør tre vejledninger og beder om kommentarer

 

Artikel 29-gruppen har på et møde den 12. og 13. december 2016 i Bruxelles vedtaget tre vejledninger, som nu er offentliggjort på gruppens hjemmeside.

 

Det er endvidere muligt at kommentere på vejledningerne indtil den 17. februar 2017 (SLUT NU).

 

De tre vejledninger omhandler:

 

  • Dataportabilitet,
  • Databeskyttelsesrådgivere
  • Identificering af den ledende tilsynsmyndighed

 

Læs mere her >>