EU-NYHEDER

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

Telefon 3319 3200

E-mail: dt@datatilsynet.dk

www.datatilsynet.dk

Nyheder

Høring - Artikel 29-gruppens vejledning om akkreditering af certificeringsorganer

 

 

Artikel 29-gruppen har på et møde den 6.-7. februar 2018 i Bruxelles vedtaget en ny vejledning (guideline) om akkreditering af certificeringsorganer kravet om gennemsigtighed.

 

Fristen for at komme med bemærkninger var senest den 30. marts 2018.

 

Læs mere her >>

 

Høring - Artikel 29-gruppens vejledning om artikel 49 (overførsel af oplysninger til 3. lande i særlige situationer)

 

 

Artikel 29-gruppen har på et møde den 6.-7. februar 2018 i Bruxelles vedtaget en ny vejledning (guideline) om artikel 49 i forordningen, der fastslår, at der i særlige situationer kan ske overførsel af personoplysninger til usikre 3. lande (artikel 45), og hvor der ikke er de fornødne garantier i forbindelse med overførslen (artikel 46).

 

Fristen for at komme med bemærkninger var senest den 26. marts 2018.

 

Læs mere her >>

EU-Kommissionen offentliggør ny dedikeret hjemmeside med infografik om kravene i forordningen til særlig de små og mellemstore virksomheder

 

Se hjemmesiden her >>

Høring - Artikel 29-gruppens vejledning om kravet om gennemsigtighed (transparency)

 

Artikel 29-gruppen har på et møde den 28. og 29. november 2017 i Bruxelles vedtaget en ny vejledning (guideline) om kravet om gennemsigtighed.

 

Fristen for at komme med bemærkninger var senest den 23. januar 2018.

 

Læs mere her >>

Høring - Artikel 29-gruppens vejledning om samtykke

 

Artikel 29-gruppen har på et møde den 28. og 29. november 2017 i Bruxelles vedtaget en vejledning (guideline) om samtykke.

 

Fristen for at komme med bemærkninger var senest den 23. januar 2018.

 

Læs mere her >>

Høring - tre dokumenter fra Artikel 29-gruppen på området "overførsel af oplysninger til lande uden for EU (3. lande)

 

Artikel 29-gruppen har på et møde den 28. og 29. november 2017 i Bruxelles vedtaget et arbejdsdokument (wp254) om EU-Kommissionens tredjelandsgodkendelser og to arbejdsdokumenter om bindende virksomhedsregler i forhold til dataansvarlige (wp256) og databehandlere (wp257).

 

Fristen for at komme med bemærkninger var den 17. januar 2018.

 

Læs mere her >>

 

Artikel 29-gruppen har offentliggjort retningslinjer om anvendelse og fastsættelse af administrative bøder

 

Af retningslinjernes indledning fremgår bl.a. følgende:

 

"Ensartet håndhævelse af databeskyttelsesreglerne er afgørende for et harmoniseret databeskyttelsessystem.

 

Administrative bøder er et centralt element i det nye håndhævelsessystem, som er indført ved forordningen, og de er sammen med de øvrige foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 58, en vigtig del af tilsynsmyndighedernes håndhævelsesværktøj.

 

Dette dokument er udarbejdet for at hjælpe tilsynsmyndighederne med at sikre bedre anvendelse og håndhævelse af forordningen og beskriver den fælles forståelse af bestemmelserne i forordningens artikel 83 og denne artikels samspil med artikel 58 og 70 og de tilsvarende betragtninger."

 

Læs udtalelsen her >>

 

 

Artikel 29-gruppens vejledning om automatiserede afgørelser og profilering

 

 

Artikel 29-gruppen blev på et møde den 3. og 4. oktober 2017 i Bruxelles enige om en ny vejledning (guideline) om automatiserede afgørelser og profilering.

Vejledningen blev herefter offentliggjort med en opfordring til at sende eventuelle bemærkninger til teksten inden den 28. november 2017.

 

 

Læs den endelige vejledning her >>

 

 

Artikel 29-gruppens vejledning om anmeldelse af brud på persondatasikkerheden

 

 

Artikel 29-gruppen blev på et møde den 3. og 4. oktober 2017 i Bruxelles enige om en ny vejledning (guideline) om anmeldelse af brud på persondatasikkerheden. Vejledningen blev herefter offentliggjort med en opfordring til at sende eventuelle bemærkninger til teksten inden den 28. november 2017.

 

Læs den endelige vejledning her >>

Artikel 29-gruppens vejledning om databeskyttelseskonsekvens-analyser (DPIA)

 

 

På et møde i Bruxelles den 3. -4. oktober 2017 blev Artikel 29-gruppens medlemmer enige om ordlyden af vejledningen om databeskyttelseskonsekvensanalyser (data protection impact assesments/DPIAs), som efter at være blevet offentliggjort i begyndelsen af april 2017 har været i høring indtil 23. maj 2017.

 

Læs den endelige vejledning her >>

 

Artikel 29-gruppens vejledninger om retten til dataportabilitet, databeskyttelsesrådgivere (DPO) og den ledende tilsynsmyndighed

 

På et møde i Bruxelles den 4. -5. april 2017 blev medlemmerne af Artikel 29-gruppen enige om ordlyden af tre vejledninger, som efter at være blevet offentliggjort i december 2016 har været i høring indtil 15. februar 2017.

 

Vejledningerne omhandler:

 

  • Retten til dataportabilitet,
  • Databeskyttelsesrådgivere
  • Identificering af den ledende tilsynsmyndighed.

 

Læs de endelige vejledninger her >>