EU-nyheder

 

EU's DATABESKYTTELSESREFORM

 

Artikel 29-gruppen og dens forberedelser

 

 

I medfør af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv (95/46/EF af 24. oktober 1995) om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (1995-databeskyttelsesdirektivet) er der nedsat en "gruppe vedrørende beskyttelse af personer i forbindelse med behandling af personoplysninger", den såkaldte "Artikel 29-gruppe".

 

Artikel 29-gruppen er rådgivende og uafhængig og består af en repræsentant for den eller de tilsynsmyndigheder, som hver medlemsstat har udpeget, og af en repræsentant for den eller de myndigheder, der er oprettet for fællesskabsinstitutionerne og -organerne, samt af en repræsentant for EU-Kommissionen.

 

EU-Kommissionen, GD for Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed, er sekretariat for Artikel 29-gruppen.

 

Artikel 29-gruppen afholder jævnligt møder i Bruxelles, og det er muligt at finde Artikel 29-gruppens dokumenter på EU-kommissionens hjemmeside via følgende link, hvor dokumenterne fremfindes efter årstal:

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 29-gruppen har 2. februar 2016 vedtaget et arbejdsprogram for 2016-2018

 

Af arbejdsprogrammet (dokument 417/16/EN WP 235) fremgår bl.a. følgende:

 

"The General Data Protection Regulation (hereafter “the Regulation”) and the Directive on Police and Justice will significantly change the structure and the way the WP29 works today. Upon the adoption of this package, the WP29 will have two years to be ready to become and act as the European Data Protection Board (hereafter “EDPB”). The work programme takes into account this transitional period which will require from all subgroups the issuance of guidelines, tools and procedures to organize the future cooperation between data protection authorities guide the relevant stakeholders in the application of the new framework (e.g. controllers, processors, data subjects) and ensure consistency in its implementation. A yearly action plan translates operationally the work to be done and will be revised regularly."